TOP5 - công cụ nghiên cứu và phân tích từ khóa miễn phí

TOP5 Công cụ phân tích từ khóa miễn phí

Có nhiều công cụ phân tích từ khóa miễn phí mà bạn có thể sử dụng để tìm hiểu và nghiên cứu từ khóa. Top 5 công cụ phân tích từ khóa miễn phí sau đây ít nhiều giúp bạn xác định đúng từ khóa chính, phụ cho dự án của chính mình. Top 5 công cụ phân tích từ khóa đó là: Google Keyword Planner, Google Trends, Ubersuggest, Keyword Surfer, AnswerThePublic.

Website in Marketing – Talkshow bổ ích dành cho sinh viên marketing

Vừa qua, Talkshow “Gen Z & Website in Marketing” dành riêng cho sinh viên ngành Digital Marketing tại Cao đẳng FPT Polytechnic HCM đã mang nhiều giá trị thông tin bổ ích. Vừa qua ngày 3/6, sinh viên FPT Polytechnic ngành Xem thêm