Website in Marketing – Talkshow bổ ích dành cho sinh viên marketing

Vừa qua, Talkshow “Gen Z & Website in Marketing” dành riêng cho sinh viên ngành Digital Marketing tại Cao đẳng FPT Polytechnic HCM đã mang nhiều giá trị thông tin bổ ích. Vừa qua ngày 3/6, sinh viên FPT Polytechnic ngành Xem thêm

nét đẹp sinh viên Fpoly

Cùng ngắm những hình ảnh đẹp của Những chiến binh Poly

Chiến binh Poly – Những chú Ong màu cam luôn tự tin trong học tập và trong các hoạt động của trường. Nhằm hưởng ứng phong trào “Nét đẹp sinh viên Poly”, nhóm “Ameo House” của lớp DH16319 đã thực Xem thêm