TOP5 - công cụ nghiên cứu và phân tích từ khóa miễn phí

TOP5 Công cụ phân tích từ khóa miễn phí

Có nhiều công cụ phân tích từ khóa miễn phí mà bạn có thể sử dụng để tìm hiểu và nghiên cứu từ khóa. Top 5 công cụ phân tích từ khóa miễn phí sau đây ít nhiều giúp bạn xác định đúng từ khóa chính, phụ cho dự án của chính mình. Top 5 công cụ phân tích từ khóa đó là: Google Keyword Planner, Google Trends, Ubersuggest, Keyword Surfer, AnswerThePublic.

web105 - thiết kế uiux - video clips demo

Bộ Videos demo Full môn học Thiết kế UI/UX

UI/UX design (User Interface/ User Experience design) là quá trình tạo ra các sản phẩm số như website, ứng dụng di động, phần mềm,… đồng thời tối ưu hóa trải nghiệm của người dùng khi sử dụng sản phẩm đó. UI/UX design có vai trò rất quan trọng trong việc tạo ra các sản phẩm số hấp dẫn, tối ưu, dễ sử dụng và đáp ứng được nhu cầu của người dùng. Sau đây là những hướng dẫn demo để thiết kế website chuẩn UI/UX với công cụ Figma.