Dự án mẫu – ngành thiết kế trang web, module sản phẩm full html&css và php&mySQL được hướng dẫn nhiệt tình và rõ ràng từ a đến z. Các bạn theo dõi đầy đủ chắc chắn các bạn sẽ làm được một trang web về sản phẩm thật dễ dàng. Trong bài viết này, mời các bạn theo dõi các clip hướng dẫn: admin (thêm, sửa, xóa danh mục – thêm sửa xóa sản phẩm).

Dự án mẫu là môn học cơ bản về lập trình php&mysql. Để theo dõi được các clip của môn học này, các bạn phải có chút kiến thức về html&css và lập trình php cơ bản. Nếu chưa có cơ bản cũng không sao nếu các bạn theo dõi chi tiết từ đầu các clip theo thứ tự đánh dấu:

*** Layout html&css ***

*** Xây dựng layout trang chủ

 • Bài 01: Giới thiệu môn học https://youtu.be/wy3a9WJyoW4
 • Bài 02: Khung layout trang chủ: https://youtu.be/ieAbYTUdMRY
 • Bài 03.1: Menu ngang cấp 1: https://youtu.be/F4Y7Vr91JcQ
 • Bài 03.2: Box tài khoản: https://youtu.be/COQw5Mm7EHk
 • Bài 03.3: Box danh mục (danh sách loại sản phẩm): https://youtu.be/NfGvTDL6yOg
 • Bài 03.4: Box top 10 sp yêu thích: https://youtu.be/6rivsOLrFq0
  *** Xây dựng layout trang admin
 • Bài 04: Khung layout admin chung & form thêm loại sản phẩm: https://youtu.be/EB6jUuiTe8Y
 • Bài 05: Danh sách loại sản phẩm: https://youtu.be/biV6K892pJk

Nhớ nhấn next để xem các clip trang danh sách xây dựng trang chủ với html & css

*** Admin: danh mục và sản phẩm ***

Lập trình php & mySQL (Admin)

**** Module sản phẩm

 • Bài 12.1: Load sản phẩm mới https://youtu.be/haGy0Vx6VWU
 • Bài 12.2: Load danh mục https://youtu.be/ErgL9f94kb8
 • Bài 12.3: Top 10 sản phẩm yêu thích https://youtu.be/ij5oD6k7SIY
 • Bài 12.4: Chi tiết sản phẩm https://youtu.be/CYt5Iqwj-iM
 • Bài 12.5: Chi tiết sản phẩm, sản phẩm cùng loại https://youtu.be/I5wNf0q9Sq4
 • Bài 13.1: Load trang sản phẩm theo danh mục https://youtu.be/AHx478bBFQ0
 • Bài 13.2: Search sản phẩm https://youtu.be/uNgXVSxrfzg

Danh sách 7 bài hướng dẫn load sản phẩn. Nhấn next để xem tiếp tục

Bài viết được cập nhật thường xuyên. Các bạn đăng ký kênh để nhận clip mới nhất nhé:

*** Modul tài khoản

*** Module Bình luận

*** Module giỏ hàng

*** Module thống kê:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.