hau-due-rong-tien sv fpoly hCM

Một dự án khá lâu của Mulan Team, SV Fpoly HCM khóa 12.3 kể. Với thời gian khá ngắn trong vòng 5 tuần vừa học hỏi cái mới vừa nghiên cứu cái hay vừa thực hiện demo các bạn đã có một bài tập cuối môn trong sự tập trung hết khả năng của các thành viên. Đó là một sự cố gắng đáng được khích lệ.

Vay mượn câu chuyện xưa, cải biên và thêm thắt vừa phải các bạn đã có một câu chuyện hay và cách thẻ hiện gần gủi. Vay mượn hình ảnh các bạn đã tự phân công và thực hiện từng khâu theo từng kỹ năng của từng cá nhân. Kỹ năng bố cục, kỹ năng chữ, kỹ năng sử dụng công cụ AI, PTS, PRE, AE đều được sử dụng trong dự án này.

Đây là một bài tập cuối môn tham đáng tham khảo. (âm thanh hơi nhỏ mọi người cố gắng lắng nghe)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.