lập trình php mysql - từ cơ bản đến dự án mẫu - ngành thiết kế web

Bài viết này thống kê lại các bước tiếp cận lập trình php từ con số 0. Các bạn chịu khó làm từ những demo dễ nhất để nắm chắc cơ bản. Các demo trong các danh sách phát này sử dụng phương thức kết nối database là PDO. Các bạn cũng có thể làm quen với mô hình MVC, đồng thời các bạn cũng được tiếp cận cách thức lập trình DAO (sử dụng hàm – function).

Nếu các bạn chưa biết gì, các bạn có thể làm quen với lập trình PHP cơ bản qua danh sách phát sau:

Làm quen với lập trình PHP

Tiếp theo, các bạn có thể làm quên với lập trình PHP với database mySQL, qua danh sách phát sau:

Làm quen với lập trình PHP cơ bản

Sau đó các bạn có thể nâng trình lên với mô hình lập trình MVC với cách tổ chức code DAO qua một dự án mẫu cụ thể.

Xây dựng HTML & CSS (code tay) dự án mẫu
Học lập trình PHP qua dự án mẫu (DAO – PDO)

Hy vọng với loạt các clip hướng dẫn này các bạn sẽ nắm vững cơ bản về lập trình PHP từ con số 0 đến dự án mẫu.

Chúc các bạn thành công.

Hẹn các bạn khóa học lập trình PHP với OOP !

Thân chào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.