Lập trình giỏ hàng, với, javascript, và, html5, 01, Quy trình, thực hiện, tạo giỏ hàng, thêm sản phẩm,vào giỏ hàng,

Các bạn thân mến, đây là bộ sưu tập các Clip lập trình giỏ hàng với ngôn ngữ lập trình javascipt cơ bản. Thầy cố gắng tập hợp và chắt lọc những gì đơn giản nhất để các bạn có cơ hội nắm bắt kiến kịp thời và dễ hiệu nhất. Chỉ một giờ các bạn sẽ hiểu rõ lập trình giỏ hàng bằng ngôn ngữ cơ bản trong lập trình.

Các bạn có thể theo dõi 6 clip trong vòng một giờ đã bạn sẽ lập trình được một shopping cart xịn xò với javascript. Theo đó các bạn có thể nắm rõ hơn về DOM HTML, Array (mảng), sessionStorage, những vấn đề cốt lõi trong một ngôn ngữ lập trình.

Clip 1, giúp các bạn nắm được quy trình của việc đặt hàng

Clip2, giúp các bạn nắm được cơ bản DOM HTML để lấy thông tin cơ bản của một sản phẩm

Clip3, các bạn nắm rõ hơn về việc sử dụng mảng để tạo giỏ hàng, sử dụng style của element để ẩn hiện giỏ hàng

Clip4, các bạn có thể sử dụng sessionStorage để lưu trữ thông tin khi muốn chuyển trang

Clip5, các bạn sẽ hiểu rõ hơn quy trình kiểm tra sản phẩm trong giỏ hàng và cập nhật số lượng sản phẩm nếu sản phẩm dã có trong giỏ hàng

Clip6, các bạn tìm hiểu về việc xóa sản phẩm trong giỏ hàng, cũng như xóa toàn bộ sản phẩm trong giỏ hàng

Cám ơn các bạn đã theo dõi. Hy vọng sẽ giải ngố các bạn mới làm quen với javascript. Chúc các bạn thành công!!!

Mọi thắc mắc các bạn có thể để lại comment ngay trong clip nhé!

Chào thân ái và đoàn kết!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.