modeling bàn chân với 11 bước hướng dẫn chi tiết bằng hình ảnh

Để tóm tắt quá trình modeling bàn chân nhanh nhất có thể và để cho các bạn có cái hình dung tổng quan, mời các bạn theo dõi phần hướng dẫn tóm tắt bằng hình ảnh ngắn gọn xúc tích sau đây:

 1. Sử dụng 3 hình ảnh trong link sau để tạo 3 mặt hình ảnh tham khảo
  https://drive.google.com/drive/folders/1qRQ8z5UARDCVvSkNjFz4JG6ZH4y06y5D?usp=sharing
 2. Sử dụng hình trụ (8 segment để bắt đầu từ cổ chân)
 3. Chọn 2 mặt trước để extrude
 4. Căn chỉnh cho đúng kích thước từ cổ chân đế bàn chân và chiều cao của bàn chân
 5. Extrude ngón cái
 6. Nhân bản ngón cái thành các ngón còn lại, chỉnh sửa cho hợp lý
 7. Thực hiên gom nhóm các thành phần bằng lệnh combine
 8. Nối bàn chân và các ngón chân bằng lệnh Bridge
 9. Tạo thêm segment ở phần gót chân để có thể tạo cổ chân và mắt cá chân
 10. Sử dụng taget weld để nhập điểm, xóa cạnh của mặt tam giác ngay gốc để chuyển thành mặt tứ giác.
 11. Chỉnh sửa đỉnh sao cho bàn chân hoàn chỉnh nhất.

Mời các bạn xem hướng dẫn cụ thể bằng hình ảnh qua clip sau:

Bước 1: Sử dụng 3 hình ảnh trong link sau để tạo 3 mặt hình ảnh tham khảo

 • Bước 2: Sử dụng hình trụ (8 segment để bắt đầu từ cổ chân)
 • Bước 3: Chọn 2 mặt trước để extrude
 • Bước 4: Căn chỉnh cho đúng kích thước từ cổ chân đế bàn chân và chiều cao của bàn chân
 • Extrude ngón cái
 • Nhân bản ngón cái thành các ngón còn lại, chỉnh sửa cho hợp lý
 • Thực hiên gom nhóm các thành phần bằng lệnh combine
 • Nối bàn chân và các ngón chân bằng lệnh Bridge
 • Tạo thêm segment ở phần gót chân để có thể tạo cổ chân và mắt cá chân
 • Sử dụng taget weld để nhập điểm, xóa cạnh của mặt tam giác ngay gốc để chuyển thành mặt tứ giác.

Bước 11: Chỉnh sửa đỉnh sao cho bàn chân hoàn chỉnh nhất.

Cám ơn các bạn đã theo dõi!

Hình ảnh hướng dẫn rõ, dễ hiểu hơn: https://drive.google.com/drive/folders/1f_QZN92EWiblbSd-faWHDrQVOK22sohk?usp=sharing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.