PSR-4-la-gi-autoload-class-trong-php-1024x576

“PSR” là viết tắt của “PHP Standards Recommendation” (Đề xuất tiêu chuẩn PHP). Với tiêu chuẩn này, người dùng phải tuân theo một số quy tắc về cách tổ chức các namespace và đường dẫn tệp tin trong dự án PHP. Điều này giúp giảm bớt công đoạn cấu hình autoloader và giữ cho mã nguồn dễ bảo trì.

Sử dụng quy tắc PSR-4 để thực hiện việc autoload các class trong lập trình OOP PHP là điều cần thiết. Giúp website gọn code hơn, giúp người lập trình đỡ vất vỡ những lần kiểm tra class nào đang thiếu?

Vậy việc thực hiện auto load các class trong lập trình PHP được thực hiện như thế nào? Mời các bạn theo dõi chi tiết theo bài viết sau:

https://caodang.fpt.edu.vn/tin-tuc-poly/tp-ho-chi-minh-tin-sinh-vien/psr-4-la-gi-tieu-chuan-cua-psr-4-gom-nhung-gi.html

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *