trapcode - plugin after effects - 3d stroke - particular - shine

Chia sẻ, hướng dẫn cài đặt và sử dụng 3 plugin “ngon” của After Effects

Bao gồm các plugins cần thiết cho after effects: Hiệu ứng lửa khói với Saber; Trapcode với các hiệu ứng siêu kinh điển 3D stroke, particular, shine, …; Tạo đối tượng 3D với Element 3D, Tạo hiệu ứng ánh sáng lung linh với Optical Flare.