Áo dài Kim Lang - nét truyền thống trên áo dài Việt - sv thiết kế đồ họa FPL HCM

Họa nét truyền thống lên áo dài – SV thiết kế đồ họa FPL HCM

Áo dài, nét văn hóa độc đáo của Việt Nam, sáng tạo hình ảnh với chiếc áo dài dành cho phái đẹp là nguồn cảm hứng chưa bao giờ cũ. Với tài năng và lòng yêu thích cái đẹp, các Xem thêm