lớp học tutor fpoly hcm

Nâng cao trình độ cho sinh viên khối Công nghệ thông tin qua mô hình trợ giảng

Mô hình trợ giảng tại Cao đẳng FPT Polytechnic Hồ Chí Minh không chỉ giúp sinh viên bổ sung kiến thức mà còn là dịp để các bạn ôn lại điều mình được học nhằm áp dụng trong công việc sau này. Xem thêm