Lập trình giỏ hàng bằng PHP mySQL kết hợp jQuery & DOM

Lập trình giỏ hàng bằng PHP mySQL kết hợp jQuery & DOM

Lập trình PHP là ngôn ngữ lập trình dành cho dân thiết kế web nếu biết kết hợp một chút DOM HTML, jQuery cùng hiệu ứng CSS3 animation thì việc trình giỏ hàng nói riêng với PHP mySQL sẽ hoàn Xem thêm

lập trình giỏ hàng từ javascript đến jquery, dom, array

Lập trình giỏ hàng thật dễ dàng từ Javascript đến jQuery

Jquery được hiểu như một thư viện được tạo ra từ ngôn ngữ lập trình JavaScript, giúp cho việc xây dựng chức năng trở nên thuận tiện và đơn giản hơn. Bởi vậy có thể coi Jquery như một công cụ JavaScript, được thiết kế Xem thêm