Thánh Gióng - chuyện của gốm

Thánh Gióng – chuyện của gốm – dự án 1 ngành thiết kế đồ họa

Dưới sự hướng dẫn của thầy Trần Bá Hộ, nhóm 5 thành viên gồm: Trần Công Toàn, Phan Như Ngà, Nguyễn Vinh Quang, Đinh Xuân Tốt, Phạm Ngọc Bích đã hoàn thành xuất sắc dự án lần này. Dù trong Xem thêm