lập trình php mysql - từ cơ bản đến dự án mẫu - ngành thiết kế web

Hướng dẫn chi tiết học lập trình PHP từ cơ bản (PHP1) đến dự án mẫu ngành thiết kế web

Bài viết này thống kê lại các bước tiếp cận lập trình php từ con số 0. Các bạn chịu khó làm từ những demo dễ nhất để nắm chắc cơ bản. Các demo trong các danh sách phát này Xem thêm

6 live hướng dẫn lập trình thiết kế website dự án mẫu

6 live: Full hướng dẫn thực hiện chi tiết dự án mẫu ngành thiết kế web – Thầy Hộ Fpoly

Học online hơi mơ hồ, các bạn có thể tìm thấy clip hướng dẫn chi tiết của Thầy Trần Bá Hộ – Fpoly HCM trên kênh youtube của Thầy. Để các bạn thật sự tập trung và chạy đúng mục Xem thêm