lập trình php mysql - từ cơ bản đến dự án mẫu - ngành thiết kế web

Hướng dẫn chi tiết học lập trình PHP từ cơ bản (PHP1) đến dự án mẫu ngành thiết kế web

Bài viết này thống kê lại các bước tiếp cận lập trình php từ con số 0. Các bạn chịu khó làm từ những demo dễ nhất để nắm chắc cơ bản. Các demo trong các danh sách phát này Xem thêm