photoshop cho người ngoại đạo - cntt - van phong - marketing- 1

Photoshop dành cho dân ngoại đạo

Thời buổi hiện nay, photoshop như là một môn học quốc dân, ai ai cũng phải biết photoshop. Photoshop để thiết kế hình ảnh hỗ trợ trong công việc, photoshop để xử lý hình ảnh cá nhân, Photoshop để troll Xem thêm

Tự thiết kế poster / standee theo một chủ đề cho sự kiện dịch vụ

Hướng dẫn thiết kế poster, standee bằng photoshop. Dễ dàng thực hiện với hướng dẫn thiết kế của Thầy Hộ Fpoly HCM. Học tư duy và bố cục trong thiết kế.