Tự thiết kế poster / standee theo một chủ đề cho sự kiện dịch vụ

Hướng dẫn thiết kế poster, standee bằng photoshop. Dễ dàng thực hiện với hướng dẫn thiết kế của Thầy Hộ Fpoly HCM. Học tư duy và bố cục trong thiết kế.